معرفی شرکت

شرکت ویوا پترو آسیا با نام تجاری : ویوا به شماره ثبت ۴۹۱۹۵۱

حوزه فعالیت : فرآورده های نفتی مایع (بنزین – نفتگاز) و CNG