خانه

از عمده وظایف تعریف‌شده جهت شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع (برند) می‌توان نظارت مستمر بر فرآورده‌های دریافتی از انبارهای شرکت ملی پخش و یا مبادی وارداتی از جنبه‌های کنترل کیفی و کنترل کمی و محیط‌زیست که حائز اهمیت فراوان است نام برد؛

(CDS) پرتال جامع مدیریت و دیسپچینگ برند